User Name:
Password:
Verification Code: 
Login
Remember Login
Forgot Password ?
User Name:
Last Name:
Password:
Confirm Password:
First Name:
Display Name:
Email:
Register
 
رویدادها
تاریخ انتشار روی سایت 1393/10/23
خرسندیم به آگاهی برسانیم آقای Pierre Choplain مدیر عامل شرکت PCI در هفته اول بهمن ماه جهت معرفی نرم...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/10/14
نسخه 2.0.1 نرم افزار SimplyDesk اکنون با ویژگی های جدید و کارآمد در دسترس است. از جمله این خصوصیات ...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/10/13
تاریخ انتشار روی سایت 1393/9/23
با سفر مدیر عامل و کارشناس فنی شرکت Doxense فرانسه به ایران و برگزاری جلسات مکرر، از تجربیات غنی آن...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/8/27
خبر ویژه
رونمایی و معرفی بسته نرم افزاری ServiceDesk با حضور آقای Pierre Choplain مدیر عامل شرکت PCI این بسته نرم افزاری توسط شرکت فرا کامپیوتر اهواز و با همکاری شرکت PCI فرانسه در ایران طراحی و پیاده سازی گردیده و در سطح جهانی عرضه خواهد شد. شرح برنامه : سخنرانی آقای Pierre Choplain با ترجمه همزمان آقای سی...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/10/23

 
 
All Rights Reserved By Faracomputer CO.
info@faracomputer.com