User Name:
Password:
Verification Code: 
Login
Remember Login
Forgot Password ?
User Name:
Last Name:
Password:
Confirm Password:
First Name:
Display Name:
Email:
Register
 
رویدادها
تا چه اندازه بر سیستم چاپ خود نظارت دارید؟! آیا می دانید چه افرادی متقاضی پرینت یا کپی هستند ؟ تا ب...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/6/5
Summer Time Machine Promotion کسپرسکی بخرید و از 30 تا 50 درصد تخفیف تابستانه استفاده نمائید. نوع م...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/5/28
کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع امنیت اطلاعات ،چالش ها و رویکردها توسط شرکت فرا کامپیوتر اهواز و با ...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/5/14
شرکت فرا کامپیوتراهواز به عنوان نماینده ی رسمی فروش و پشتیبانی نرم افزار مدیریت چاپ WatchDoc در خاو...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/4/19
بازگشت نوع جدید Miniduke برای جاسوسی از دولت‌ها و سازمان‌های تجاری شرکت کسپرسکی در مورد بازگشت دوبا...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/4/17
خبر ویژه
پس از معرفی مزایا و کاربردهای نرم افزار قدرتمند مدیریت چاپ Watchdoc و دریافت بازخوردهای کارشناسی و سازنده، اینک مژده‌‌‌ی موقعیت ویژه‌ای برای شما عزیزان داریم: با سیستم مدیریت چاپ Watchdoc می توانید: ♦ تمامی چاپ‌های ارسالی را ردیابی و مدیریت کنید ♦ هزینه‌های چاپ سازمان را به طور چشمگیری کاهش دهید ♦ ...
تاریخ انتشار روی سایت 1393/6/15

 
 
All Rights Reserved By Faracomputer CO.
info@faracomputer.com